Presidents of The Council

Nursing Council

Presidents Of The Council

S.NO NAME

PAST

1 Maj - Gen F.H.c. Hutchinson
2 Lt.Col C.A.R, Hingston
3 Col J.W.D. Megaw
4 Maj -Gen C.A. Sprawson
5 Lt. Col R.G.G Croly
6 Maj - Gen Sir F.P. Connor, kt
7 Lt.Col Clive Newcomb
8 Col. N.M. Wilson
9 Maj - Gen H.Stott
10 Col. John P.Huban
11 Dr. P.V. Cherian
12 Col S.L. Bhattia,
13 Dr.A.S. Mannadi Nair
14 Dr.J.C. David
15 Dr. K. Vasudeva Rao
16 Dr. D. Arunachalam
17 Dr. M.V. Ramanamurthy
18 Lt. Col. Sangam Lal,
19 Dr. V.R.. Thayumanaswami,
20 Dr. (Selvi) A.B. Marikar
21 Dr. H.M. Sharma
22 Dr. K.P. Sarathy
23 Dr. P.R. Balakrishnan,
24 Dr. Lingayya
25 Dr. P.E. Banjamin,
26 Dr. Gnanadesikan,
27 Dr. Ernest J. David
28 Dr. R. Saraswathi
29 Dr.T.B. Venugopal
30 Dr.T. Durairajan
31 Dr. B. Gowrishankar
32 Dr. M.G. Muthukumaraswamy
33 Mrs. Lalitha Anantha Subramanian
34 Dr. A. Sukumar
35 Mr. Ramaraghavan
36 Dr. S.Pramela
37 Dr. P. Gnana Sooryan
38 Dr. Capt. M.Kamatchi
39 Dr. Capt. N.Ramasubbu
40 Dr. M. Palaniappan
41 Dr. Raja Sambandam
42 Dr. M.N.Raman
43 Dr. N. Kalyanasundaram
44 Dr. G. Bava Fathurudin
45 Dr. S. Vasantha
46 Dr. (Flt. Lt.) P. Nandhagopalsamy
47 Dr. Purushothaman Vijayakumar
48 Dr. N. Raja
49 Dr. S. Paranjothi
50 Dr. A. Chandranathan
51 Dr. S. Mani
52 Dr. K. Senguttuvan
53 Dr. P. Banu
54 Dr. M.R. Enbasekaran
55 Dr. N. Rukmani
56 Dr. G. Mohanan
57 Dr. T.S. Swathi Rethinavathy
58 Dr. S. Gurunathan
59 Dr. S. Shamsath Begum
60 Dr.V.P. Harisundari

PRESENT

61 Dr. A. Shanmugakani